88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در ابتکاری از سوی مسئولان آسایشگاه خیریه کهریزک تهران، ايجاد و بهره برداری از شهرک مراقبتی سالمندان در دستور مطالعه و اقدام قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ علیرضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک تهران، ايجاد شهرک مراقبتی سالمندان را طرحی نوین برای آن دسته از سالمندانی دانست که توانایی انجام امور شخصی خود را تا اندازه قابل قبولی دارند.

وی در تشریح این طرح، خاطرنشان کرد: ايجاد بستر مناسب برای سالمندانی که می توانند استقلال نسبی در زندگی روزمره خود داشته باشند، مورد تأکید مدیریت مجموعه قرار دارد و می تواند در توانمند سازی آنان نقشی اساسی و سازنده ایفا نماید.

معماری اضافه کرد: در گام نخست و با آماده سازی چهار دستگاه از سوییت های موجود در شهرک معلولین، بیست نفر از عزیزان سالمند به محل زندگی جدید خود نقل‌ مکان خواهند کرد. البته این جابجایی به منزله خروج از چرخه حمایتی پرستاری نخواهد بود و ُسرویس های مختلف همچون ویزیت پزشک، تغذیه و برخی مراقبت‌های پرستاری به قوت خود باقی می ماند.

مدیر پرستاری آسایشگاه، موفقیت در این آزمون جدید را عامل برنامه ریزی برای گسترش طرح شهرک مراقبتی سالمندان دانست و اظهار امیدواری کرد با کسب تجربیات لازم و رفع نواقص احتمالی،  شاهد یک زندگی جدید و رو به رشد برای سالمندان در آینده نزدیک باشیم.