88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با هدف آگاهی بخشی و افزایش دانش جامعه معلولین و دست اندرکاران این حوزه، سمپوزیوم تخصصی با عنوان قانون حمایت از حقوق معلولین در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور اساتید و مدیران حوزه خدمات اجتماعی به معلولین، اولین سمپوزیوم تخصصی قانون حمایت از حقوق معلولین در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

در این نشست علمی که جمع زیادی از معلولین، مدیران و دست اندرکاران موسسه خیریه کهریزک مخاطبین اصلی سمپوزیوم تخصصی بودند، دکتر علی صابری وکیل دادگستری و حقوقدان، نگاهی اجمالی به سیر قانون گذاری و قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت داشت.دکتر سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و شبکه تشکل های نابینایان به موضوع کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت پرداخت.دکتر منصور الله وردی پزشک و از مسئولین سازمان بهزیستی کشور، نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب سال ۱۳۹۶ را تشریح کرد.دکتر ابراهیم کاظمی ، مناسب سازی اماکن عمومی با رویکرد شهر دوستدار معلول و سالمند را در برنامه سخنرانی خود قرار داد.و بالاخره دکتر کامران عارفان مدیرعامل جامعه معلولین ایران، نقش تشکل های مردم نهاد در پیشبرد اهداف حقوق افراد دارای معلولیت را تبیین کرد.
پنل پرسش و پاسخ به سوالات متعدد معلولین و حاضران در این نشست علمی و تخصصی، از دیگر برنامه‌های سمپوزیوم قانون حمایت از حقوق معلولین در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

در بخشی از این همایش علمی، دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با برشمردن قوانین مرتبط با حقوق معلولین در کشور گفت : آگاهی بخشی و افزایش دانش جامعه معلولین، می تواند آنان را برای دسترسی به حقوق اولیه خود و حضور گسترده تر در فعالیتهای اجتماعی ترغیب نماید.

حسین نحوی نژاد تصریح کرد : قانون گذار پیش بینی های مختلف و متعددی در رفاه اجتماعی و رسیدن افراد دارای معلولیت به حقوق خود کرده است، با این حال برخی قوانین در دست اندازهای اداری و بی برنامه گی معطل مانده که لزوم توجه به آن، همت عالی مسئولین ذیربط را می طلبد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار امیدواری کرد با آشنایی هرچه بیشتر جامعه به حقوق افراد دارای معلولیت، رفاه اجتماعی و آسایش معلولین در سراسر کشور تأمین و شاهد احترام مضاعف به حقوق این قشر بزرگ در جامعه باشیم.