88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به همت مرکز علمی کاربردی کهریزک و با حضور اساتید این حوزه آقایان دکتر شریفی و دکتر محمدی و سرکار خانم دکتر رئیسی، همایش پیشگیری و مراقبت از زمین خوردن سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ بررسی ابعاد و اهمیت پیشگیری از زمین خوردن در سالمندان، نگاهی به آمار این اتفاقات در آسایشگاه و مطابقت آن با سایر مراکز مشابه و نیز چگونگي پيگيري های بعد از زمین خوردن احتمالی در این قشر از افراد، عمده مباحث مطرح شده در این همایش علمی و تخصصی بود.
علی رضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک با نگاهی به این مباحث، گفت: مطابق آمار و در مقایسه با سایر آمار های اعلام شده از سوی مراکز مشابه، از وضعیت بهتری برخوردار هستیم، اما با این وجود باید تلاش کنیم تا شاهد کمترین میزان زمین خوردن در سالمندان باشیم.
وی پیشگیری را مهمترین مبحث موجود عنوان کرد و افزود: عوامل متعددی در زمین خوردن سالمندان دخیل هستند. پوشش و کفش نامناسب، مصرف داروهای مختلف، محیط ناهموار برای تردد سالمندان، عدم آگاهی مراقبین و دیگر عواملی که موجب اینگونه حوادث می شوند، باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
معماری اضافه کرد: مشکل اصلی آنجا آغاز می شود که به هر دلیلی، فرد سالمند دچار زمین خوردگی می شود و باید تدابیر لازم صورت پذیرد. کنترل علائم حیاتی و سطح هوشیاری، بررسی پزشک، اقدامات پاراکیلینیکی و در صورت تأیید حادثه، اقدامات درمانی در دستور کار قرار می گیرد.
مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان تأکید کرد: انجام تمرینات مختلف ورزشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، به حداکثر رساندن استقلال حرکتی ، جلوگیری از سقوط های بعدی و در نهایت رفع ترس از سقوط از ذهن بیمار، مراحلی است که باید بعد از بهبودی کامل فرد دچار حادثه شده در برنامه پیش رو قرار گیرد.
پنل پرسش و پاسخ میان حاضران که عمدتاً از کادر پرستاری و درمانی بودند، با اساتید حاضر در این نشست تخصصی، پایان بخش همایش یک روزه پیشگیری و مراقبت از زمین خوردن سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.