88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آشپزباشی های کهریزک در اقدامی جالب، وعده غذایی اهدایی یکی از خیرین آسایشگاه را در مجاورت بخش محل زندگی جوانان معلول طبخ و توزیع کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ تماس تلفنی و واریز مبلغ یک وعده غذای معلولین جوان توسط یکی از خیرین مهربان، کافی بود تا آشپزباشی های آسایشگاه دست به کار شده و در مجاورت بخش محل زندگی آنان، ناهار دلچسبی را آماده و توزیع نمایند.

طبخ و توزیع این وعده غذایی در حالی انجام شد که علاوه بر معلولین جوان، جمعی از مدیران و مددکاران اجتماعی آسایشگاه نیز در این ضیافت حاضر و در فضایی دوستانه و صمیمی به گفتگو با یکدیگر نشستند.

در این مراسم، دکتر نحوی نژاد قائم مقام مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به جوانان معلول وعده داد که همواره شنونده نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان در هر زمینه ای خواهد بود تا آسایش و آرامش حداکثری همگان فراهم شود.

دکتر نحوی نژاد همچنین از زحمات ارزشمند کادر پرستاری و مددکاری آسایشگاه که تلاش خستگی ناپذیری را برای رفاه عمومی مددجویان دارند، تقدیر و تشکر کرد.