88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دو هفته متوالی و با حضور ۳۰۰ دانشجو،  امتحانات نیم سال دوم دانشجویان  مرکز علمی کاربردی کهریزک زیر نظر نمایندگانی از دانشگاه استان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران؛ به گفته دکتر فريبرز بختیاری معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی کهریزک،  این امتحانات در سه نوبت کاری و مطابق با قوانین و مقررات دانشگاه تهران شرق در حالی برگزار می شود که دانشجویان پس از به دست آوردن حدنصاب لازم،  مجاز به انتخاب دروس در ترم جدید خواهند بود.

دکتر بختیاری با بیان اینکه ثبت‌نام دانشجویان جدید الورود نیز آغاز شده است، افزود: به محض اعلام نتایج حداکثر یک هفته بعد از پایان امتحانات، ثبت‌نام دانشجویان فعلی نیز از سر گرفته می شود.

وی حضور اساتید دانشگاه در جلسات امتحانات را فرصتی مغتنم برای رفع اشکالات دانشجویان اعلام کرد و گفت: در سه نوبت برگزاری امتحان و با حضور اساتید مرتبط با آن  دروس،  شاهد آرامش خاصی در فضای مرکز آموزش و امتحانات هستیم.

معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی کهریزک با آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان در امتحانات پایان ترم، حضور دانشجویان جدید در سال تحصیلی پیش رو را باعث پویایی هرچه بیشتر این مرکز در آینده نزدیک دانست.

هم اکنون ۳۰۰ دانشجو در ۵ مقطع کاردانی و ۳ مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در مرکز علمی کاربردی کهریزک هستند که با ورود دانشجویان جدید در سال تحصیلی پیش رو، تعداد این دانشجویان به صورت محسوسی افزایش خواهد یافت.