88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با هدف بهبود وضعیت تغذیه و افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال بلع، آموزش کادر پرستاری در برنامه کاری مرکز علمی کاربردی کهریزک قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ فریده کامران کارشناس ارشد گفتار درمانی با تشریح اختلال بلع در سالمندان و معلولین، بهبود وضعیت تغذیه، دریافت کافی مواد غذایی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این اختلال را در برنامه آموزشی کادر پرستاری قرار داد.

وی که در جمع سوپر وایزرها، ناظران و جمعی از کادر پرستاری در مرکز علمی کاربردی کهریزک سخن می گفت، تصریح کرد : به طور کلی اختلال بلع به معنای عبور مواد غذایی جامد یا مایع، فقدان احساس حلقی یا بسیاری دیگر از نارسایی ها در مکانیسم بلع غذا است.

وی با اشاره به برخی علائم و نشانه های بلع دهانی_حلقی نیز گفت : اختلال در کنترل غذا در دهان، ناتوانی در کنترل غذا یا بزاق در دهان و در نتیجه کاهش وزن از نشانه های بارز این اختلالات در سالمندان و معلولین است.

کامران با برشمردن عوارض ناشی از اختلال بلع هم گفت : ورود مواد غذایی به دستگاه تنفسی، ذات الریه، از دست دادن آب بدن و کاهش وزن نیز در نهایت عوارض جبران‌ناپذیر برای بیماران مبتلا به اختلال بلع را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس ارشد گفتار درمانی با توصیه به کادر درمان برای استفاده از مواد غذایی در بیماران دارای اختلال بلع نیز گفت : انواع بافت های غذایی شامل پوره، میکس، نرم و معمولی با تجویز پزشک می تواند کمک شایانی در بهبود وضعیت سلامت سالمندان و معلولین داشته باشد.