88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر حسن احمدی رییس مرکز علمی کاربردی کهریزک به عنوان رییس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ طی حکمی از سوی دکتر مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم کشور، دکتر حسن احمدی به عنوان رییس گروه علوم کشاورزی این فرهنگستان انتخاب شد.

دکتر حسن احمدی دارای مدرک دکترای تخصصی آبخیزداری از دانشگاه بوردو فرانسه و استاد دانشگاه تهران است.

رییس مرکز بین‌المللی همزیستی با کویر، رییس دانشکده منابع طبیعی، رییس انجمن علمی کنترل و مدیریت بیابان، نماینده قاره آسیا و جمهوری اسلامی ایران در کمیته علم و تکنولوژی بیابان زدایی سازمان ملل متحد، عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، مدیر گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی و عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه تهران از جمله سوابق علمی و اجرایی دکتر حسن احمدی است.

دکتر حسن احمدی همچنین عضویت در  هیأت امناء و مدیره موسسه خیریه کهریزک، ۱۲ سال مدیریت عاملی این موسسه و ریاست مرکز علمی کاربردی کهریزک را در کارنامه درخشان کاری خود دارد.