88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

گروه های بانوان نیکوکار در ایام تعطیلات نوروزی، به یاد عزیزان خود در آسایشگاه خیریه کهریزک هستند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ اتوبوس حامل گروه بانوان نیکوکار در ایام تعطیلات نوروزی هم به مقصد خود ، آسایشگاه خیریه کهریزک می رسند.

این گروه از بانوان فرهیخته جامعه به خوبی می دانند که زندگی همه روزه در کهریزک جریان دارد و مددجویان پرشماری چشم انتظار حامیان خود حتی در تعطیلات نوروزی هستند.

این گروه از انسانهای فهیم و نوعدوست همچنین می دانند که نه تنها رسالت افتخاری بهداشت فردی و شستشوی بیماران به آنها سپرده شده، بلکه دلجویی و برآورده کردن نیازهای شخصی مددجویان نیز از دیگر وظایف انسانی و عاطفی آنان است که در این راه باید عزمی جدی داشته باشند.

فعالیت گروه های مختلف نیکوکاری به سال های اولیه تأسیس آسایشگاه خیریه کهریزک باز می گردد که با تعداد معدودی آغاز و هم اکنون با سازماندهی منسجم، به کانون اصلی امداد رسانی در این مجموعه خیریه تبدیل شده است. مشارکت مستمر در استحمام مددجویان، دلجویی و تأمین نیازهای مختلف آسایشگاه و در نهایت، هدایت آن دسته از افرادی که قصد انجام امور خیریه را دارند، بر عهده این انسان های فرهیخته جامعه است.