88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک، مدیران و جمعی از کارکنان، ساختمان جدید واحد پرستاری در آسایشگاه خیریه کهریزک به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با هدف تجمیع دفاتر سوپروایزر ها و ناظران بخش های مختلف بستری و نیز بهبود عملکرد مدیران واحد پرستاری، ساختمان جدید این واحد در زمینی به وسعت ۲۲۰ متر مربع افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در آیین افتتاح این ساختمان، علاوه بر اعضاء هیأت مدیره ، امنا و مدیر عامل موسسه،  مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، معاونت های حوزه های مختلف و مسئولین واحد پرستاری نیز حضور داشتند.

در این مراسم، علی رضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه با قدردانی از زحمات همه کسانی که در ساماندهی ساختمان جدید این واحد نقش داشتند، گفت : گستردگی فعالیت های واحد پرستاری به عنوان اولین نفراتی که ارتباط مستقیم با زندگی مددجویان دارند، به حدی است که نیاز به دقیق ترین نظارت ها و آموزش های متنوع دارد.

معماری با نگاهی اجمالی به فعالیتهای جاری این واحد نیز گفت : آموزش بدو استخدام و ضمن خدمت کارکنان، ثبت آمار و اطلاعات پرونده پرسنلی و فرآیندهای پرستاری، رسیدگی به کلیه درخواست ها و شکایات، نظارت و ارزیابی خدمات پرستاری از جمله اموری است که در طول سال بر عهده واحد پرستاری است.

وی در ادامه افزود : مستند سازی شیوه نوین پرستاری که شامل دستورالعمل ها و خط مشی های پرستاری است، در دو کتابچه مهارت های بالینی و توجیهی کارکنان در حال تدوین است که می تواند تحولی شگرف در خدمات این واحد باشد.

مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک، نتیجه تمامی اقدامات و فعالیت‌های فوق را در ارائه خدمات ایمن و استاندارد توأم با رضایتمندی مددجویان اعلام و بر ضرورت توجه و دقت نظر کلیه کارکنان واحد پرستاری در انجام شرح وظایف خود تأکید کرد.