88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک از لزوم و آموزش احیا قلبی_ تنفسی مددجویان توسط کادر پرستاری در صورت بروز هرگونه حمله احتمالی می گوید که چگونه می تواند متضمن سلامت و بازگشت به زندگی آسیب دیدگان باشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با همکاری مرکز علمی کاربردی کهریزک و واحد پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک، آموزش احیا قلبی_ تنفسی آسیب دیدگان احتمالی در برنامه کاری کارکنان قرار گرفت.

در این برنامه آموزشی دو روزه که در آن سوپروایزرها، سرپرستان، بهیاران و پرستاران شرکت داشتند، علی رضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه که مدرس این کارگاه آموزشی بود، بر لزوم و اهمیت آموزش های مدون تخصصی و اقدامات حیات بخش کارکنان تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد : همه کادر درمان باید مهارت احیا قلبی_ تنفسی و اسپیراسیون مددجویان را برای مقابله با در صورت بروز هرگونه حمله احتمالی داشته باشند تا قبل از رسیدن پزشک بر بالین بیمار، اقدامات اولیه و لازم را انجام دهند.

معماری زمان طلایی نجات و درمان بیماران را بین ۴ تا ۶ دقیقه اعلام و افزود : در صورتی که اقدامات حیات بخش در این زمان صورت پذیرد، به نجات جان انسان ها کمک شایانی می شود، همچنین عوارض ناشی از این بیماری در بیماران به حداقل خود خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این آموزش ها سالی یکبار برای کلیه کارکنان پرستاری تکرار می شود، نیز گفت : تحقیقات نشان داده عدم توانایی کادر پرستاری در چنین مواقعی می تواند خسارات جبران ناپذیری به خانواده ها، جامعه و دولت بزند.

این کارشناس ارشد پرستاری در پایان بیان داشت : علاوه بر دانشجویان رشته مراقبت سالمندی مرکز علمی کاربردی کهریزک، کلیه کادر پرستاری در ۱۸ گروه مختلف، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی فوق به صورت مدون در سال هستند.