88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با انتقال قلمه های گل های زینتی به اماکن مختلف، زیباسازی بیشتر فضای سبز آسایشگاه خیریه کهریزک در برنامه کاری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در فصل بهار، انبوهی از اقدامات مهم در حفظ و نگهداری فضای سبز آسایشگاه در برنامه کاری باغبانان مجموعه قرار می گیرد.

گرچه در شرایط کنونی و در وضعیت شیوع بیماری کرونا، برخی وظایف دیگر همچون گندزدایی محوطه و سطوح مختلف، صندلی ها و درب های ورودی و سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان نیز به این واحد سپرده شده است، با این حال زیباسازی محوطه بزرگ فضای سبز آسایشگاه از وظایف اصلی و تعریف شده باغبانان کهریزک است.

مهندس سید هادی بلادی مسئول فضای سبز آسایشگاه ، با تشریح عملکرد همکاران خود در فصل بهار گفت : از آغازین روزهای فصل بهار و با بذرپاشی گل های تابستانی در محل خزانه، آماده بهره برداری از نشا های تولید شده می شویم .

وی در ادامه افزود : همچنین با انتقال قلمه های ریشه دار شده از خزانه به داخل گلدان ها و انتقال و کاشت آنها در محوطه فضای سبز ، انتظار روئیدن گل‌های رنگارنگ در اکثر نقاط مجموعه را داریم.

مهندس بلادی، سمپاشی گیاهان بویژه درختان را مورد تأکید قرار داد و گفت : آفت های زیادی در فصل بهار مخصوصاً بر روی درختان محوطه تکثیر می شود که با سمپاشی به موقع، در حفظ و نگهداری این داشته های ارزشمند تلاش موثری به انجام می رسد .

مسئول فضای سبز آسایشگاه، حفظ و نگهداری از فضای 18 هکتاری سبز موجود را ناشی از تلاش بی وقفه همکاران خود دانست و بر دقت نظر در انجام وظایف کلیه کارکنان تأکید کرد.