88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با ارسال انبوهی از مجلات مختلف از سوی صاحب امتیاز گروه نشریات شرکت مطبوعاتی الهام گستر امروز به آسایشگاه خیریه کهریزک ، اسباب سرگرمی مفید جمع کثیری از سالمندان و معلولین در ایام کرونایی تأمین گردید .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ انواع مجلات پر تیراژ بر روی کیوسک روزنامه فروشی ها شامل صبح زندگی ، جدول پله پله ، سودوکو ، دنیای نوشیدنی ها و ... از سوی سید محسن احمدی صاحب امتیاز گروه نشریات شرکت مطبوعاتی الهام گستر امروز به آسایشگاه خیریه کهریزک ارسال گردید.

این محموله مطبوعاتی که با استقبال کم نظیر سالمندان و معلولین مشتاق مطالعه روبرو شد ، می تواند در روزهای قرنطینه آسایشگاه ، اوقات این عزیزان را به نحو مطلوبی پر کند .

سید محسن احمدی هدف از این اقدام فرهنگی را حضور در کهریزک با ابزار دانش و سرگرمی خواند و گفت : در این دوره سعی داریم پس از توزیع مجلات در بخش های مختلف آسایشگاه و ارزیابی اعلام شده از سوی روابط عمومی کهریزک ، میزان استقبال مخاطبین خود از مجلات مورد نظر را دریافت نموده تا در 45 روز آینده ، ارسال تعداد آن دسته از مجلاتی که تقاضا و استقبال بیشتری داشته اند را افزایش دهیم .

وی همچنین تصریح کرد : امید داریم با این اقدام ، کوچکترین کمک به زندگی این عزیزان یعنی زنده نگه داشتن امید در دل یکایک آنها را بجای آورده باشیم .

این مسئول مطبوعاتی با قدردانی از دست اندرکاران روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ، آرزوی سلامتی و بهروزی برای کلیه کارکنان و مددجویان این مرکز خیریه را از جانب خود و همکاران مطبوعاتی داشت .