88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

میهمانان خوزستانی کهریزک در دیدار از اماکن و بخش های مختلف بستری سالمندان و معلولین، بر استفاده از تجربیات مدیران و کارکنان آسایشگاه در توسعه خدمات موسسه طلوع همدلی تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ دکتر فاطمه بیفان مدیرعامل موسسه طلوع همدلی، ضمن بازدید از اماکن مختلف آسایشگاه، در نشستی با دکتر نحوی نژاد بر استفاده از تجربیات کهریزک در توسعه خدمات و فعالیت های آن موسسه تأکید کرد.

بهره گیری از دانش پرستاری، آموزش کارکنان موسسه و نحوه ساماندهی خدمات عمومی و جلب مشارکت های مردمی، از موضوعات مهمی بود که مدیرعامل موسسه طلوع همدلی از آن یاد کرد.

دکتر بیفان در حاشیه دیدار از آسایشگاه به خبرنگار کهریزک گفت : به دلیل شرایط خاص قومیتی در خوزستان، سالمندان در دوران افتادگی و نیاز به پرستاری، همچنان در منازل خود باقی می ماندند و ترجیح می دهند تا پایان عمر در کنار خانواده روزگار خود را سپری نمایند که این موضوع بر چالش های خدمات سالمندی تاثیرگذار است.

وی آموزش و اشراف کامل کادر پرستاری را حلقه مفقوده موسسه طلوع همدلی در اهواز دانست و افزود : نیاز روزافزون سالمندان به خدمات پرستاری، مستلزم داشتن توانمندی های بالقوه ای است که در صدد هستیم هرچه سریعتر به این توانایی ها دست یابیم.

مدیرعامل موسسه طلوع همدلی تصریح کرد : توسعه موسسه ما وابسته به کسب دانش و تجربیات مراکز موفقی همچون کهریزک است و امیدواریم با همکاری صمیمانه این سازمان بتوانیم در راه رسالت خود موفق عمل نماییم.

مرکز طلوع همدلی از سال 1398 زیرنظر هیأت امناء مؤسسه فعالیت خود را آغاز و در حال حاضر از سالمند مرد که عمدتاً از سوی بهزیستی و مقامات قضایی معرفی می شوند ، مراقبت می نماید .