88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در نشست مشترک اعضاء ستاد مقابله با کرونا و سرپرستان گروه های نیکوکاری، خدمات دهی به معلولین و سالمندان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک با انسجام بیشتری ادامه می یابد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ حضور روزانه گروه های نیکوکاری در آسایشگاه، علاوه بر کاستن بار مضاعف امور خدماتی و بهداشتی از دوش کادر پرستاری، همواره باعث دلگرمی مددجویان بوده و در تهیه ملزومات مورد نیاز مجموعه، نقشی تاثیرگذار دارد.

دکتر پورفهیم جانشین ستاد مقابله با کرونا، ادامه فعالیت‌های داوطلبانه این گرامیان را مورد تأکید قرار داد و گفت : در چند هفته اخیر و با آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور و به دنبال آن در آسایشگاه، از نعمت حضور گروه های نیکوکاری بی بهره ماندیم تا مدت قرنطینه کامل آسایشگاه مطابق پیش بینی ها به پایان برسد.

حمیده پورفهیم یادآور شد : با پیگیری های به عمل آمده و شناسایی کانون اصلی شیوع کرونا، مددجویان و کارکنان مبتلا جداسازی شده تا روال عادی خدمات رسانی و نیز زندگی مددجویان را شاهد باشیم.

وی با اشاره به تمهیدات بهداشتی جدید در نظر گرفته شده برای حفظ سلامت گروه های نیکوکاری و مددجویان هم گفت : با تصمیمات اتخاذ شده در ستاد کرونا و تدابیر لازم می توانیم اطمینان داشته باشیم که هیچ گونه آسیبی متوجه طرفین نباشد. استفاده از تجهیزات جدید، عدم تجمع افراد، اضافه شدن شیفت های خدمت رسانی نیکوکاران و افزایش نفرات داوطلب خدمت، بخشی از این تمهیدات است.

جانشین ستاد مقابله با کرونای آسایشگاه، آموزش موارد بهداشتی جدید و به روز رسانی شده برای همه گروه‌ها را ضروری اعلام و تصریح کرد : همواره بر حفظ سلامت مددجویان و خادمین آنان اصرار داریم و آماده پذیرش پیشنهادات مختلف جهت طرح و بررسی در این ستاد هستیم.