88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور مدیر مسئول، سردبیر، مدیر اجرایی ماهنامه کهریزک و تنی چند از مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک از نویسندگان و فعالان اهل قلم تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر حسن احمدی مدیر مسئول ماهنامه کهریزک در آیین تجلیل از نویسندگان و فعالان عرصه قلم، گردآوری و تحریر مطالب مرتبط با مسائل سالمندان و معلولین را از موفقیت های این ماهنامه دانست و بر غنای مقالات و مطالب فوق تأکید کرد.

وی با اشاره به فصل بندی ماهنامه کهریزک نیز گفت : شورای نویسندگان با طبقه بندی مطالب ارسالی از سوی نویسندگان، سعی در تخصصی تر شدن ماهنامه دارد تا خوانندگان و مخاطبان آن بتوانند محتوای مورد نظر خود را به آسانی جستجو کنند.

مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک، اهدا لوح تقدیر در این همایش به نویسندگان را بهانه ای برای وفاق و همدلی بیشتر دانست و خواستار تداوم همکاری بیشتر اعضاء هیئت تحریریه با ماهنامه کهریزک شد.

محمد رضا صوفی نژاد سردبیر ماهنامه کهریزک با نگاهی به پیشینه انتشار این ماهنامه گفت : از سال ۱۳۷۸ و با جدیت تمام، کار انتشار ماهنامه کهریزک در دستور کار روابط عمومی آسایشگاه قرار گرفت تا علاوه بر انعکاس اخبار و رویدادهای مجموعه، مطالب مرتبط با سالمندان و معلولین با رویکردی مطلوبتر به مخاطبان عرضه شود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به روز رسانی مطالب و کیفیت برتر این ماهنامه در طول سالهای اخیر را حاصل کار جمعی نویسندگان دانست و از همه تلاش های اعضاء هیئت تحریریه قدردانی کرد.

در پایان این مراسم و توسط هیئت تحریریه، از خدمات ارزنده دکتر احمدی مدیر مسئول، محمد رضا صوفی نژاد سردبیر و فاطمه سادات محمدی مدیر اجرایی ماهنامه کهریزک تقدیر شد.

دویست و پنجاه و یکمین شماره ماهنامه کهریزک در حالی منتشر می شود که پیش از این، ماهنامه فوق با ابتدایی ترین ملزومات اداری و امکانات، به نشر اخبار داخلی و برخی مطالب سرگرمی اکتفا می کرد. در حالی که هم اکنون این ماهنامه زیر نظر شورای نویسندگان و با مجوز رسمی از وزارت ارشاد، از اعتبار و جایگاه خاصی در محافل علمی و پژوهشی برخوردار است.