88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر سید محمد مهدوی و هیئت همراه با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف از روند فعالیت‌های این نهاد مطلع شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ دکتر سید محمد مهدوی دبیر ستاد علوم شناختی معاونت و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، به دیدار پدران و مادران سالخورده این مجموعه خیریه آمدند.

همچنین مهدوی در نشست مشترک با هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه کهریزک بابیان اینکه این مرکز خیریه، نمونه یک‌نهاد موفق در سطح کشور است، گفت: آسایشگاه خیریه کهریزک یک شهر است. یک شهر پرامید. اتفاقی که باید در سطح کشور هم رقم بخورد.

دبیر ستاد علوم شناختی معاونت و فناوری ریاست جمهوری، بابیان اینکه روح زندگی در میان همه افراد و مددجویان این نهاد دیده می‌شود، بیان داشت: آنچه من در بازدید خود دیدم زندگی بود. همه مددجویان و کارکنان لحظه‌لحظه زندگی را نفس می‌کشیدند و این موضوع کمتر در سایر نهادهای هم مسیر با موسسه خیریه دیده می‌شود.

وی با تقدیر از عملکرد مدیران و کارکنان آسایشگاه در خدمات‌رسانی به مددجویان، بابیان اینکه نهادهای امثال کهریزک، نیازمند حمایت همه‌جانبه از سوی نهادهای دولتی و مردمی هستند، بیان داشت: ستاد علوم شناختی معاونت و فناوری ریاست جمهوری آماده همکاری همه‌جانبه با آسایشگاه خیریه کهریزک است.