88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، کارشناسان حوزهHSE ( سلامت، ایمنی و محیط زیست ) به آسایشگاه خیریه کهریزک تهران آمدند تا همکاری داوطلبانه‌ای با مسئولان ایمنی مجموعه داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با همکاری شرکت نفت و گاز پایدار و با حضور کارشناسان حوزهHSE ، کلیه تأسیسات و سیستم های ایمنی موجود در آسایشگاه خیریه کهریزک مورد بازدید میدانی قرار گیرد.

دکتر علی رضا ولایی کارشناسHSE ، همکاری داوطلبانه‌ خود و همکارانش را باعث افتخار دانست و گفت : با توجه به اینکه کهریزک یک سازمان مردم نهاد است، وظیفه انسانی ماست تا کمک کنیم  ضمن برقراری ایمنی در کلیه تأسیسات، از هرگونه حادثه پیش بینی نشده جلوگیری شود.

وی اضافه کرد : خوشبختانه مسئولانHSE آسایشگاه از نظر تسلط بر ایمنی در سطحی مطلوب قرار دارند که از نکات مثبت و بارز این مرکز است.

دکتر ولایی عنوان کرد : نتایج حاصل از بازدید میدانی از ابنیه و تأسیسات موجود را با مدیریت آسایشگاه و کارشناسان حوزهHSE  این سازمان به اشتراک گذاشتیم تا تدابیر لازم در افزایش ایمنی اتخاذ گردد.

وی توجه ویژه به ایمنی سیستم برق آسایشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت : پیشگیری از مخاطرات احتمالی، نیازمند برنامه ریزی و اجرای تدابیر خاص در بخش ایمنی تأسیسات است که تیم داوطلب ما آماده همکاری همه جانبه در این زمینه است.

این کارشناس مجرب حوزهHSE ، تعامل سازنده با سیستم مدیریتی و کارشناسان ایمنی آسایشگاه را باعث بهبود مستمر فرایند های حفاظتی کلیه تأسیسات دانست و بر انجام این مهم تأکید کرد.