88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر کارگزینی آسایشگاه با تأکید بر آگاهی کامل کارکنان جدید از قوانین کار، از بازنگری در ارائه آموزشهای لازم برای این دسته از همکاران می گوید.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با تبیین قوانین کار و مقررات جاری، جمع دیگری از کارکنان جدید به گروه خادمین آسایشگاه خیریه کهریزک پیوستند.

حبیب طالبی مدیر کارگزینی آسایشگاه، آشنایی کامل به قوانین و مقررات ویژه کارکنانی که به تازگی در واحد‌های مختلف مشغول به کار شده اند را لازمه ادامه فعالیت آنان دانست و گفت : در تمامی موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی، کارکنان جدید باید با رویه های جاری آشنایی کامل داشته باشند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.

طالبی تصریح کرد : اهم قوانین کار ابلاغی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و نیز مقررات فعلی آسایشگاه، برای این دسته از همکاران تشریح می شود تا در آینده کاری آنان خللی وارد نشود.

حبیب طالبی با اشاره به نحوه ثبت قرارداد های کاری همکاران جدید نیز گفت : در دوهفته آغازین فعالیت هریک از کارکنان، دوره های آموزشی و چگونگی خدمت رسانی به آنان تبیین می شود و پس از آن چنانچه مدیران هریک از واحدها پرسنل فوق را مورد تأیید قرار دهند، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا، بیمه کاری آنان نیز از روز شروع فعالیت به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می گردد.

مدیر کارگزینی آسایشگاه در پایان اظهار داشت : به همه همکاران بویژه کارکنان جدید توصیه اکید داریم تا با توجه به مقررات جاری و نیز قوانین کار، فعالیت و ادامه اشتغال خود را تا روز بازنشستگی تنظیم نمایند تا دچار هیچگونه وقفه‌ای در ادامه کار خود نباشند.