88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلیه کارکنان پرستاری،  ائم از پرستاران ، بهیاران و دانشجویان رشته مراقبت از سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک به کلاس آموزش گزارش نویسی دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ با هدف آشنایی بیشتر با اصول و قواعد و مقررات گزارش نویسی و نیز شناخت بیشتر با استانداردهای این مولفه مهم، کلیه کارکنان پرستاری و دانشجویان رشته مراقبت از سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک به کارگاه آموزشی فوق در دو روز متوالی دعوت شدند.

علیرضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه و مدرس این کلاس ها با نگاهی به اهمیت مقوله گزارش نویسی در حرفه پرستاری گفت: گزارشات ثبت شده در دفاتر پرستاری به منزله یک سند قانونی است، به عبارت دیگر ثبت با سند برابر است.

وی اضافه کرد : هرآنچه در گزارش ثبت شده باشد، به مفهوم انجام آن فعل پرستاری است و در غیر اینصورت حتی اگر خدمت پرستاری انجام شده و ثبت نگردیده باشد، یعنی آن رویداد اتفاق نیفتاده است.

معماری بالا بردن توانمندی و به روز رسانی اطلاعات کادر پرستاری را از دیگر اهداف برگزاری این کلاس ها دانست و گفت : بر اساس اصول و چارچوب های تعریف شده، گزارش پرستاری باید توأم با حقیقت و دقت، پویا و محرمانه، جامع و کامل باشد تا قابلیت استناد در امور مداخلات درمانی را به آن نسبت داد.

مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک پرداختن به مسائل و موضوعات آموزشی را از اصول جدایی ناپذیر واحد پرستاری اعلام و بر استمرار این آموزش ها در مباحث مربوط به این حوزه تأکید کرد.