88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

استفاده از خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی درمانگاه دکتر حکیم زاده از این پس برای استفاده عموم آزاد است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با شیوع بیماری کرونا و جهت جلوگیری از هرگونه خطر ابتلا مددجویان به این ویروس از جانب مراجعه کنندگان عمومی، فعالیت این واحد صرفاً مختص به بیماران بخش های مختلف بستری و نیز کارکنان آسایشگاه بود.

با توجه به بهبودی اوضاع و طی تمهیدات ایجاد شده، بار دیگر خدمات درمانگاه برای استفاده عموم آزاد شد.

درمانگاه دکتر حکیم زاده وابسته به آسایشگاه خیریه کهریزک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درمانی، علاوه بر ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی به مددجویان، به مراجعه کنندگان عمومی از جمله اهالی شهر کهریزک و حومه نیز خدمات می دهد.

ویزیت پزشک،داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی، اورژانس و...... خدمات درمانی است که در محل این درمانگاه صورت می پذیرد.