88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در گام نخست فراگیری مهارت های نرم، تاب آوری و تکنیک های مختلف برخورداری از آن در برنامه آموزشی کارکنان کادر درمان، پرستاری و امور اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک گنجانده شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر ابوالفضل صلواتی زاده استاد دانشگاه و عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اولین دوره برگزاری جلسات آموزشی فراگیری مهارت های نرم، به تاب آوری و تکنیک های مختلف آن پرداخت.

وی در توصیف مهارت های نرم اظهار داشت : همه ما در محیط های دانشگاهی یا محل کار خود، مهارت های سخت همچون مددکاری اجتماعی، پرستاری و هر نوع شغل مرتبط را آموزش می بینیم، در حالی که مهارت های نرم عبارتند از توانایی های ذهنی که نحوه ارتباط و تعامل شما با سایر افراد را در بر می گیرند.

دکتر صلواتی زاده با شرح جامعی از تاب آوری و تکنیک های مختلف آن نیز گفت : تاب آوری یعنی داشتن انعطاف لازم برای بازگشت به حالت عادی. کسانی که تاب آوری را به خوبی می شناسند، می توانند به آسانی از کنار اتفاقات ناخوشایند و حوادث زندگی عبور کرده و در مقابل سختی ها دوام آورند.

وی تصریح کرد : مولفه های شناختی، هیجانی و رفتاری از جمله تکنیک های لازم برخورداری از تاب آوری هستند که به ترتیب شامل افکار و نوع تفسیر فرد از یک اتفاق، عاطفه و روحیات احساسی و در نهایت مولفه شناختی و هیجانی می شود.

این استاد دانشگاه در پایان نیز تأکید کرد : در شرایط کنونی و با وضعیت شغلی که شما در محل خدمت خود در آسایشگاه دارید، سلسله آموزش های فراگیری مهارت های نرم می تواند کمک شایانی در  سلامت شما و در نهایت بهبود خدمت رسانی شود.