88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر کل نهاد کتابخانه عمومی کشور، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی و رئیس انجمن طب سالمندی از شرکت کنندگان این نشست تخصصی بودند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور نمایندگانی از آسایشگاه خیریه کهریزک و روسای کتابخانه های سطح شهر تهران به میزبانی کتابخانه عمومی پارک شهر، نشست تخصصی سالمندشناسی برای کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

رونمایی از کتاب « استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان » با نگاهی به الزامات و رهنمودهای لازم به منظور ارائه خدمات و برنامه های مناسب در کتابخانه های عمومی برای سالمندان، خانواده ها و مراقبان آنها، از بخش های عمده این نشست بود.

در این نشست، دکتر احمد دلبری رئیس انجمن طب سالمندی با توجه به سبک زندگی سالمندان گفت : از دوران جوانی باید هدف گذاری های لازم برای دوران سالمندی به عمل آید. مناسب سازی فضا و تجهیزات مورد نیاز برای مطالعه سالمندان،کمک از فناوری های موجود و آموزش افرادی که با سالمندان کار می کنند، از ملزومات این هدف گذاری است.

وی با اشاره به شعار جهانی«بهره مندی عادلانه همه سنین از فرآورده‌های دیجیتال» نیز گفت : جهت جلوگیری از انزوا، افسردگی و پیشگیری از آلزایمر، پرکردن اوقات فراغت سالمندان بعد از بازنشستگی، برنامه ریزی مدون استاندارد سازی کتابخانه ها امری ضروری است.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر شروان شعاعی پزشک افتخاری کهریزک با توجه به مطالعات گسترده درباره طب سالمندی گفت : در مدیریت دوران سالمندی و برنامه ریزی برای آن، نباید از مقوله های فرهنگی، ارتباطات اجتماعی و مطالعه سالمندان غافل شد.

وی به تجربه موفق آسایشگاه خیریه کهریزک در این زمینه نیز اشاره و تصریح کرد : بسیاری از مسائل و موضوعاتی که به صورت تئوری مطرح می شود، هم اکنون به صورت عملی در کهریزک اجرایی شده و نتایج آن قابل ارائه به محافل علمی است.

سکینه باستانی مسئول کتابخانه آسایشگاه خیریه کهریزک نیز با نگاهی به فعالیت های فرهنگی در کهریزک گفت : بیش از ۱۷ هزار جلد کتاب در عناوین مختلف به همراه ۳۵۰۰ سی دی صوتی و تصویری به ۴۹۵ عضو فعال کتابخانه در کهریزک در حال ارائه است. کتاب خوانی در داخل بخش های مختلف بستری، تحویل کتاب به سالمندان تحصیلکرده و شرکت در جلسات هفتگی کتاب خوانی از فعالیت های این بخش فرهنگی در کهریزک است.