88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلیه شرکت کنندگان در این آزمون، از کارکنان حال حاضر واحد پرستاری هستند که هم اکنون به عنوان پدریار و مادریار مشغول به کارند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ آزمون ۴۰ امتیازی و کتبی ورودی به دوره آموزش تکمیلی بهیاری سالمندی در محل سالن امتحانات مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک با حضور بیش از یکصد نفر برگزار شد.

در این آزمون که نتایج اولیه آن در هفته اول دی ماه سال جاری اعلام می شود، ۵۰ نفری که بیشترین نمره را کسب کرده باشند، به دور دوم راه خواهند یافت.

علی رضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک با اعلام این خبر، افزود : کل امتیاز در نظر گرفته شده برای جذب ۲۰ کارآموز نهایی، ۱۰۰ امتیاز است که پس از قبولی در آزمون کتبی،  ۳۰ نمره دیگر برای مصاحبه تخصصی، ۱۵ نمره شامل تحصیلات ، ارزشیابی 10 و ۵ امتیاز به سنوات خدمت اختصاص خواهد یافت.

معماری اضافه کرد : پیش از برگزاری آزمون، جزوه بهیاری سالمندی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که مشتمل بر کلیه مهارت های بالینی است که یک بهیار باید از آنها مطلع باشد.

وی دوره آموزشی در نظر گرفته شده را ۶ ماهه اعلام و تصریح کرد : در مدت مذکور، بیش از ۱۰۰۰ ساعت آموزش های تئوری و عملی در انتظار ۲۰ نفری است که موفق شده اند بیشترین امتیاز لازم را کسب کرده و به این مرحله راه یابند.

مدیر پرستاری آسایشگاه، شرط پوشیدن لباس بهیاری را موفقیت در امتحانات نهایی دانست که مجوز حضور هریک از کارآموزان در یکی از بخشهای ۲۴ گانه بستری مددجویان خواهد بود.