88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به ریاست دکتر نحوی نژاد و با حضور معاونت های حوزه های مختلف و مشاورین مدیریت، شورای اداری آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ، روز پرکاری را پشت سر گذاشت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ دکتر حسین نحوی نژاد در جمع معاونت های حوزه های مختلف و مدیران حاضر در شورای اداری آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: اولویت بندی امور جاری، هنر مدیران است تا بدین وسیله شاهد نتایج مطلوب در انجام وظایف واحد های تابعه آسایشگاه باشیم.

وی رضایتمندی کارکنان را مورد اشاره قرار داد و افزود: به خاطر داشته باشیم میزان رضایتمندی کارکنان هر اندازه که افزایش یابد، به همان مقدار خدمات بهینه در بخش های مختلف بستری مددجویان و سایر واحدها را شاهد خواهیم بود.

دکتر نحوی نژاد تصریح کرد: فعال تر شدن واحد مشارکت های مردمی، می تواند نقشی عمده و سازنده در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشد، بنابراین همه ما موظفیم تا در جهت دهی نیکوکاران به سمت و سوی این واحد تلاش نماییم.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، خدمت به مددجویان را امانتی الهی دانست که نصیب مدیران و کارکنان آسایشگاه شده است و اظهار امیدواری کرد همه بتوانیم امانت‌داران خوبی برای این قشر آسیب‌پذیر جامعه باشیم.