88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بیش از 250 مددجوی ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک که فاقد کارت هوشمند ملی بودند، به همت مدیران و کارشناسان اداره ثبت احوال ، زمینه صدور کارت هوشمند ملی آنان فراهم شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ به مناسبت فرا رسیدن هفته ثبت احوال ، فرصتی دست داد تا آن دسته از مددجویان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک که توانایی حضور در ادارات ثبت احوال را ندارند دارای کارت ملی هوشمند شوند .

موجبات صدور کارت هوشمند ملی این عزیزان به گونه ای فراهم شد که کارشناسان اداره ثبت احوال با حضور بر بالین این بیماران در کهریزک ، کلیه مراتب قانونی صدور کارت ملی را فراهم نمایند .

زهرا شیوانی مقدم رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ری در جریان دیدار با مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک با بیان اینکه مردم ما بدانند دولت و مجموعه آن به فکر همگان است ، گفت : خدمات دولت حتی برای کسانیکه از خانواده خود دور مانده اند و یا دارای خانواده نیستند نیز با مراجعه و خدمت رسانی مستقیم ارائه می شود .

شیوانی افزود : با توجه به اطلاع رسانی بعمل آمده و اینکه بیش از 250 نفر از سالمندان ساکن در کهریزک امکان مراجعه به همکاران ما در دفاتر پیشخوان و یا اداره ثبت احوال شهرستان ری برای دریافت کارت ملی هوشمند را ندارند ، بر آن شدیم تا با هماهنگی لازم خدمات فوق را در محل آسایشگاه برای این گرامیان به انجام رسانیم .

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ری خاطر نشان کرد : عزت و احترام سالمندان وظیفه آحاد افراد جامعه است و ما هم  در این راستا آمادگی کامل داریم تا از این پس به مشکلات اداری این گرامیان در محل آسایشگاه خیریه کهریزک امداد رسانی نمائیم .