88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، ضمن بررسی عملکرد واحد پرستاری، چالش‌های پیش روی این واحد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ در نشستی با حضور دکتر حسین نحوی نژاد، مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، علیرضا معماری، مدیر واحد پرستاری و تنی چند از مدیران و مسئولان و پرستاران بخش های  مختلف این مرکز عملکرد واحد پرستاری در 6 ماه نخست سال مورد بررسی  و ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست، علیرضا معماری مدیر واحد پرستاری بعد از ارائه گزارش عملکرد واحد پرستاری  با تأکید بر عزم جدی مدیریت آسایشگاه در به حداقل رساندن مشکلات  این واحد گفت: با بسیج امکانات موجود و بهره‌گیری از دانش پرستاران متخصص در آسایشگاه، می‌توان خدمت‌رسانی به سالمندان را گسترش داد.

وی تصریح کرد: استفاده صحیح از ملزومات موجود، تهیه امکانات جدید و بروز رسانی خدمات از برنامه‌هایی است که همه را امیدوار به موفقیت در انجام تعهد بزرگمان، در قبال سالمندان و معلولین کهریزک ، یعنی تضمین سلامتی آنان می‌نماید.

در ادامه این نشست دکتر نحوی نژاد ضمن قدردانی از زحمات همه کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک به‌ویژه واحد پرستاری اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات اتخاذشده موفقیت‌های بیشتر را در روزهای آینده و نتایج ملموس اقدامات پیش رو را شاهد باشیم.

وی همچنین تأکید کرد: رفاه مددجویان توأم با سلامتی، یک هدف مشترک و واحد است که از بدو تأسیس کهریزک تا امروز در این مجموعه با تاروپود همه کارکنان تنیده شده است، لذا باید تلاش کرد ، با پشت سر گذاشتن همه سختی ها، موفقیت روزافزونی در رسالت خود یعنی نگهداری، درمان و توان‌بخشی ۱۷۵۰ مددجوی تحت پوشش کهریزک رقم زد.

شایان‌ذکر است واحد پرستاری با 460 نفر در 22 بخش مراقبتی آسایشگاه خیریه کهریزک در حال توان‌بخشی ، نگهداری و درمان  از 1750 نفر سالمند، معلول و بیماران مبتلابه ام اس ساکن این مجموعه هستند.