88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دورهمی با عنوان" مادر شاد/ کودک شاد " با حضور مادران کودکان معلول و کم توان ذهنی در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: به مناسبت هفته کودک دورهمی با عنوان" مادر شاد/ کودک شاد " با حضور مادران کودکان معلول و کم توان ذهنی با هدف بهبود سلامت جسم و روان و افزایش همدلی آنان در ساختمان نیلوفر مرکز جامع توانبخشی کودکان معلول ذهنی و اتیسم برگزار گردید.

سنا رجبی مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان معلول ذهنی و اتیسم گفت: ورزش و انجام تمرینات بدنی می تواند تاثیر بسزایی در روحیه کودکان استثنایی و مادرانشان داشته باشد. راهکارهای متنوعی برای مقابله با فشار روانی در والدین کودکان استثنایی به خصوص مادران وجود دارد که یکی از این روش ها فعالیت های ورزشی می باشد.

مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان معلول ذهنی و اتیسم تصریح کرد: با ارائه آموزش و حمایت‌های بیشتر، مادران می‌توانند با استرس‌های زندگی به شیوه مناسب تری برخورد کنند و در این راستا خانواده از آرامش روانی بالاتری بهره مند خواهد شد.

گفتنی است که در حال حاضر خدمات شبانه روزی مراقبتی، آموزشی و توانبخشی به بیش از 109 کودک معلول ذهنی و اتیسم و ارائه خدمات روزانه به  81 کودک معلول ذهنی و 38 کودک اتیسم صورت می پذیرد .