88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزشی اختلالات خواب کارکنان شیفتی در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کارگاه آموزشی ضمن خدمت با عنوان اختلالات خواب کارکنان شیفتی به همت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تدریس اسدی مشاوردادگستری در امورخانواده در سالن آمفی تئاتر ساختمان اقاقیا آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار گردید.

اسدی مشاوردادگستری در امورخانواده در این باره گفت: اختلال کار شیفتی شرایطی است که عمدتاً افرادی را که شب، صبح زود و شیفت های نوبتی را تأثیر قرار می دهد. همچنین این اختلال به عنوان اختلال خواب در کار شیفتی شناخته می شود. این اختلال ممکن است تلاش کارگران برای غلبه بر خواب و خواب آلودگی حین کار باشد. به طور متوسط ​​افراد مبتلا به اختلال کار شیفتی یک تا چهار ساعت خواب در شب را از دست می دهند.

مشاوردادگستری در امورخانواده اضافه کرد : اختلال کار شیفتی به عنوان اختلال خواب شبانه روزی طبقه بندی می شود. مشخصه این دسته از بیماریها عدم تناسب بین بدن و ریتم شبانه روزی است. ریتم شبانه روزی چرخه خواب و بیداری را تنظیم می کند. سایر اختلالات خواب با ریتم شبانه روزی شامل اختلال تاخیری و پیشرفته مرحله خواب و بیداری است.

اسدی تصریح کرد: اختلال کار شیفتی به طرق مختلف بر افراد تأثیر می گذارد.  به عنوان مثال، کسی که در شیفت عصر کار می کند ممکن است علائم مشابهی با کارگر دیگر با شیفت صبح زود نداشته باشد. میزان اختلال در عملکرد روز نیز در هر بیمار متفاوت است.  برخی از افراد سرانجام خود را با کار در شب و خوابیدن در طول روز وفق می دهند. اما این روند تطابق می تواند زمان بر باشد. عوامل محیطی مانند خانواده و فشارهای اجتماعی میتواند بر اختلال خواب ناشی از کار در نوبت خواب، بر کاهش خواب بیفزاید.

گفتنی است بیش از 150 نفر از کارکنان شیفتی اعم از مراقبین، بهیاران و پرستاران در این کارگاه آموزشی طی دو جسله حضور یافتند.