88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

گردهمایی بزرگ جمع کثیری از بازنشستگانی که در سال های دور و نزدیک به مقام بازنشستگی نائل گردیده اند، از خاص و به یاد ماندنی ترین مراسمات در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ « به خانه خودتان خوش آمدید ». این اولین جمله ای بود که دکتر نحوی نژاد در دیدار با بازنشستگان آسایشگاه خیریه کهریزک گفت و آنان را سرمایه های پایان ناپذیر کهریزک دانست که شایسته بهترین احترامات هستند.
وی با بیان اینکه امروز فرزندان شما ادامه دهندگان راهتان در آسایشگاه هستند، نیز گفت : قطعاً دریایی از خاطرات تلخ و شیرین از زمان خدمت در آسایشگاه خیریه کهریزک در ذهن دارید که وقتی آنها را در کفه ترازو قرار دهید، وزن خاطرات شیرین به مراتب بیشتر خواهد بود.
حسین نحوی نژاد سایه قداست و معنویت کهریزک بر زندگی همه بازنشستگان را محتوم دانست و گفت : خوشحالیم که شما را سالم می بینیم و از خداوند طلب می کنیم که سایه شما بر سر فرزندانتان و فرزندان معنویتان مستدام باشد.

وی افزود : کم نیستند افراد ثروتمندی که آرامش ندارند و بسیار در جامعه هستند افرادی که با بضاعت اندک، با آرامش و آسودگی خاطر زندگی می کنند. امیدواریم که همواره آسایش و رفاه در زندگی شما سایه افکن باشد و از سلامت جسم و روح برخوردار باشید.

دکتر حسین نحوی نژاد گروه سالمندی را یک قرارداد اجتماعی معرفی کرد و یادآور شد : هرکسی که در گروه سالمندی قرار گرفت، به معنی پیر شدن او نیست. سازمان بهداشت جهانی هم با تأیید این مسئله، سنین ۶۰ تا ۷۴ سالگی را سن جوانی و کارآمدی افراد مسن می داند و تا رسیدن به سن ۱۰۰ سالگی که از آن به عنوان دوران پیری یاد می شود را زمان تحرک و پویایی معرفی می کند.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک احترام و منزلتی که به سپیدمویان جامعه گذاشته می شود را وظیفه همگانی دانست و بر تکریم همه سالمندان کشور تأکید کرد.

در جشن بزرگ بازنشستگان آسایشگاه خیریه کهریزک، از همه اقشار مختلف اعم از مدیران، پرستاران و کارکنان دیگر که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، حضوری چشمگیر داشتند.
از زمان تأسیس آسایشگاه خیریه کهریزک در سال ۱۳۵۱ تا کنون که با عنوان موسسه خیریه کهریزک اداره می شود، بیش از ۶۸۰ نفر به درجه بازنشستگی نائل آمده اند که جمعی از این تعداد به رحمت ایزدی پیوسته و هم اکنون تعداد ۶۰۷ نفر از آنان عضو کانون بازنشستگان آسایشگاه خیریه کهریزک هستند. طاهره مهاجر کوهستانی (خاوری) با ۹۱ سال سن، به عنوان کهنسال ترین عضو این کانون در سلامت کامل به سر می برد که در این مراسم مورد تجلیل خاص قرار گرفت.