88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در نشستی صمیمی، از بازنشستگان نیمه نخست سال آسایشگاه خیریه کهریزک با اهدا لوح تقدیر و شاخه گلی زیبا تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر نحوی نژاد در مراسم تجلیل از مقام بازنشستگان نیمه نخست سال آسایشگاه اظهار داشت : بازنشستگان سرمایه های پایان ناپذیر کهریزک هستند که عمری را با صداقت و شرافت در خدمت به مددجویان از جان مایه گذاشته تا به این مقام برسند.

وی خطاب به همکاران بازنشسته حاضر در این مراسم گفت : با پایان یافتن دوره خدمت شما در کهریزک، ارتباط خود را با همکاران جدید قطع نکنید، با آنان از مسئولیت پذیری سخن بگویید و بخواهید که شرافتمندانه خدمت کرده و هرگز در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند.

دکتر نحوی نژاد علی دایی های کهریزک را پرستارانی دانست که گل پیروزی را می زنند و افزود : وظیفه ماست که محیطی بدون حاشیه و امن برای همکاران فراهم کنیم تا بتوانند با آرامش خدمتگزاران خوبی برای مددجویان باشند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان اذعان داشت : در دوران جدید زندگیتان به برکت خدمتی که در حق افراد دل شکسته داشتید، از خداوند طلب آرامش و آسایش برای شما و خانواده محترمتان داریم و اطمینان خاطر می دهیم روزگاری خوش در انتظارتان خواهد بود.