88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

طی مراسمی و با حضور معاونین وکادر اداری، از زحمات حسابداران آسایشگاه خیریه کهریزک تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ به مناسبت روز حسابدار، از تلاشهای یک سال گذشته حسابداران آسایشگاه خیریه کهریزک تجلیل شد.

در این مراسم، حسین حبیب زاده معاون مالی و اداری آسایشگاه ضمن قدردانی از زحمات همه کادر حسابداری، اظهار داشت : امانتداری از برجسته ترین صفات حسابداران است و ما درصدد هستیم تا امانتداران شایسته ای برای سازمان خود باشیم.

وی نظارت مستمر بر عملکرد حوزه حسابداری را مورد تأکید قرار داد و گفت : هیچ گونه کوتاهی یا اشتباه در محاسبات مالی مورد پذیرش نیست و چنانچه با چنین مواردی برخورد داشته باشیم، سریعاً در رفع نقص موجود اقدام خواهیم کرد.

معاون مالی و اداری آسایشگاه با تشکر از حسن توجه سایر همکاران به خدمات حسابداران مجموعه، تصریح کرد : به حساسیت شغل خود اشراف کامل داریم و بر همین اساس برنامه های کاری واحد مالی را در طول تمامی سنوات گذشته و نیز آینده پی ریزی کرده ایم.