88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور دکتر نحوی نژاد و مسئولان آسایشگاه خیریه کهریزک، از مددکاران اجتماعی شاغل در این مجموعه خیریه تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ معصومه جعفری راد مدیر امور اجتماعی آسایشگاه، حرفه مددکاری را توأم با علم و هنر دانست و گفت : علم یک مددکار، تخصصی است که در دانشگاه فراگرفته و هنر مددکاری، عملکرد وی در خدمت رسانی به جامعه هدف است.

وی که در مراسم تجلیل از مددکاران اجتماعی حضور داشت، تأکید کرد : مددکار اجتماعی مانند مادر خانواده است که با ویژگی های خاص خود به اداره امور خانه مشغول بوده، گرچه چندان دیده نمی شود اما وقتی نباشد، وجود و حضور او خبرساز می شود.
جعفری راد با تقدیر صمیمانه از همکاران خود در اداره امور مربوط به مددجویان ساکن در این مجموعه خیریه، از کلیه مسئولین آسایشگاه که موجبات گردهمایی تجلیل از مددکاران اجتماعی را فراهم نمودند، قدردانی کرد.

در ابتدای این مراسم، دکتر نحوی نژاد با تبریک ولادت حضرت علی (ع)که مصادف با گرامیداشت روز مددکار است، گفت : عنصر لازم برای مددکار اجتماعی شدن، برخورداری از حس برتر مددکاری است که در وجود افراد نهفته شده و آنها را ترغیب می کند تا به دنبال رفع مشکلات عدیده مددجویان باشند.

وی اضافه کرد : شغل مددکاری اجتماعی با توجه به محل اشتغال او دارای انشعابات فراوانی است، اما در کهریزک همواره باید متمرکز بر احساسات و عواطف و محبت درونی آنها باشد تا بتواند زمینه ساز زندگی آرام و آسوده برای خدمت گیران قرار گیرد.
دکتر حسین نحوی نژاد با تأکید بر پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مددکاران اجتماعی در کهریزک نیز گفت : به سختی ها و مرارت های کارکنان آسایشگاه بویژه کادر پرستاری آگاهی کامل داریم، با این حال معتقدیم مددکاران با هنر و توانایی های خود می توانند همواره عناصری تاثیرگذار در زندگی روزمره سالمندان و معلولین باشند.