88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آن دسته از سالمندانی که روزگاری لباس مقدس نظامی را به تن داشته و اکنون به دلیل کهولت سن یا بیماری در آسایشگاه خیریه کهریزک ساکن هستند، مورد تجلیل مقامات نظامی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور سرهنگ خوب نژاد معاونت نیروی انسانی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تجلیل از سالمندان بازنشسته نظامی ، در دستور کار قرار گرفت.

در این دیدار که به جهت رعایت اصول بهداشتی و مراقبتی در فضای باز و خارج از اتاق های بستری به انجام رسید، سرهنگ خوب نژاد و هیأت همراه با ادای احترام به سالمندان بازنشسته، آنان را چشم و چراغ ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست که عمری را در کسوت سربازی وطن منشأ خدمات زیادی برای این آب و خاک بوده‌اند.

معاونت نیروی انسانی پدافند هوایی ارتش همچنین در گفتگو با خبرنگار کهریزک، اظهار داشت : ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره پیگیر احوال آن دسته از نظامیانی است که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و هم اکنون در بستر بیماری یا مقیم آسایشگاه ها هستند.

سرهنگ خوب نژاد رفاه و آسایش را حق همه این سرافرازان وطن دانست و گفت : باید به خاطر داشته باشیم در روزگاری نه‌چندان دور، این عزیزان که هم اکنون در بستر بیماری هستند، پاسداران وطن بوده اند و ما وظیفه داریم در رفع نیازهای اساسی آنان تلاشی مضاعف داشته باشیم.

معاونت نیروی انسانی پدافند هوایی ارتش با تشکر از مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک در فراهم نمودن موجبات رفاه و نگهداری شبانه روزی جمعی از سالخوردگان نظامی کشور هم گفت : باعث خرسندی است که فضایی مطلوب و آرام برای سالمندان در این مرکز ایجاد شده است که نشان از اخلاق تعهد مدارانه و انسان دوستانه مدیران کهریزک است.