88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در این نشست مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک بر اهمیت رفع مشکلات زندگی مددجویان اعم از اشتغال پایدار، مسائل درمانی، ساماندهی منسجم تر بخش های بستری و مسائل اجتماعی و مالی این عزیزان تأکید مجدد کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با ارجاع تعدادی از پرونده های مددجویان به کمیته توانخواهان، نشست اعضاء این کمیته به ریاست دکتر نحوی نژاد برگزار شد.

معصومه جعفری راد دبیر کمیته توانخواهان آسایشگاه با اعلام این خبر، افزود : برخی مشکلات و مسائل پیش آمده برای مددجویان در قالب مقررات جاری نمی گنجد ونیاز به خرد جمعی دارد که به این وسیله موفق می شویم بهترین راهکار را برای حل مشکلات یافته و اقدام لازم را به عمل آوریم.

وی با بیان اینکه دکتر نحوی نژاد بر اهمیت رفع مشکلات زندگی مددجویان همواره تأکید دارند، گفت : در پاره ای اوقات مسائلی به ظاهر غیر قابل حل برای عزیزان ما در کهریزک پیش می آید که نیاز به همفکری و همکاری سایر مدیران آسایشگاه را می طلبد و خوشحالیم که اعلام نماییم از محل همین همفکری ها، هرگز بن بستی در حل مسائل پیش روی ما نبوده است.

مدیر امور اجتماعی آسایشگاه هدف کلیه واحد های تابعه مجموعه را صرفاً در خدمت رفاه و آسایش مددجویان تحت پوشش کهریزک دانست و بر پیروی از این هدف والا تأکید کرد.