88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مهندس علی عزتی موسس انجمن هنرمندان خودآموخته ایران، کشف و پرورش استعدادهای درخشان در زمینه هنر را از اهداف اصلی حضور خود در آسایشگاه خیریه کهریزک ذکر کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ کارگاه های هنری و هنرمندان معلول شاغل در آن، میزبان موسس انجمن هنرمندان خودآموخته ایران شدند تا تعامل بین دو طرف، بیش از پیش گسترش یابد.

مهندس عزتی همچنین با حضور در محل کافه رادیو کهریزک به صورت مستقیم، بخشی از دستاوردهای این انجمن را به مخاطبین خود معرفی کرد.

وی با ابراز خرسندی از این حضور، بسترسازی یک تعامل قدرتمند بین دو طرف را خواستار شد و گفت : بسیار خوشحالم که اعلام نمایم شاهکاری از توانمندی های مختلف در وجود معلولین کهریزک نهفته است که با مکاشفه و پرورش استعدادهای برتر، میتوان بر اعتلای هرچه بیشتر هنرآموزی و تکامل گوهر هنر نزد آنان پافشاری کرد.

مهندس عزتی معرفی بخشی از توانمندی های هنری معلولین کهریزک در پنجمین جشنواره سراسری هنرمندان خودآموخته را باعث مباهات دانست و بر تعامل هرچه بیشتر در عرصه های مختلف هنری تأکید کرد.

انجمن هنرمندان خودآموخته ایران در سال ۱۳۸۵ به عنوان یک میانجی فرهنگی و با حضور فرزانگان فرهنگ و هنر تشکیل شد. در منشور سه گانه این انجمن آمده است : کشف گوهر خلاقیت در تمامی انسانها، شناساندن این گوهر خلاقه به مردم جهان و حفظ و نگهداری این گوهر برای آیندگان از اهداف مهم این انجمن است.