88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارمندان حوزه های مختلف اداری شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک با دریافت لوح تقدیر، مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛  دکتر نحوی نژاد در مراسم تجلیل از کارمندان حوزه های مختلف اداری آسایشگاه، زحمات ارزشمند آنان را باعث تقویت و تحکیم خدمت رسانی به مددجویان در بخش های ۲۴ گانه بستری عنوان کرد.

وی خطاب به کارمندان حاضر در این ویژه برنامه گفت : هر کاری سختی ها و مرارت های خاص خود را دارد، ما نیز با اشراف کامل به این سختی ها، از شما می خواهیم همچنان در انجام وظایف خود هوشمندانه و صبورانه عمل کنید.

دکتر نحوی نژاد تصریح کرد : همه کارمندان آسایشگاه باید در آینده نزدیک توانایی های لازم در برنامه نویسی و استفاده از نرم افزارهای کاربردی را فرا گرفته تا بتوانند به طور کامل در خدمت سیستم مدیریتی محل خدمت خود باشند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، دنیای امروز را دنیای علم و فناوری برشمرد و افزود : اگر می خواهیم همواره به عنوان الگویی برتر در کشور مطرح باشیم، باید آموزش در تمام زمینه‌های لازم مرتبط با وظایف خود را گذرانده تا بتوانیم از دانش روز به نحو مطلوب و مناسب در انجام وظایف بهره مند شویم.