88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با اهدا لوح تقدیر و هدایایی، از زحمات یک سال گذشته واحد روابط عمومی این مرکز تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ به مناسبت فرارسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات، از زحمات کلیه کارکنان واحد روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تجلیل شد.

در این مراسم، دکتر نحوی نژاد روابط عمومی را ویترین و نماد کهریزک نامید و گفت: کلیه ارتباطات درون و برون سازمانی، به نوعی از طریق روابط عمومی پیگیری و دنبال می شود که چالش‌های خاص خود را دارد.

وی جذب نیکوکاران، انعکاس رویداد های خبری، معرفی آسایشگاه به عموم بازدید کنندگان و هدایت آنان در مشارکت امور خیریه را از دیگر وظایف اصلی و حساس روابط عمومی برشمرد و افزود: هر آنچه روابط عمومی بتواند عملکرد موفقیت آمیز کهریزک در سرویس دهی به مددجویان را به شایستگی منعکس کند، به همان میزان بر موفقیت سازمان در ارتقاء وظایف تعریف شده خود کمک کرده است.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، هدایت و راهبری همایش های مختلف، میهمانی ها و مراسمات را از سخت ترین وظایف واحد روابط عمومی معرفی کرد و اذعان داشت: بر این باور هستیم که برنامه‌ ریزی انجام شده در این زمینه، همواره با کمترین عارضه ای به سرانجام مفید می رسد که نشان از توانایی و تسلط کارکنان روابط عمومي به امورشان دارد و از این بابت شایسته بهترین تقدیر ها هستند.

در ابتدای این دیدار، هر یک از کارکنان روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با ارائه پیشنهادات خود، تسهیل در امور محوله و رفع برخی مسائل و مشکلات موجود را خواستار شدند.