88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

۲۶ نفر از کارکنانی که در طول سال گذشته بهترین خدمات را در محل کار خود ارائه کرده اند . شایسته دریافت لوح تقدیر و هدایای ارزنده شدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ نتایج ارزشیابی کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک ، حکایت از آن دارد که ۲۶ نفر از این تلاشگران عرصه خدمت در کهریزک توانسته اند بیشترین امتیاز را کسب نموده، حائز رتبه های برتر در میان سایر همکاران خود در سال گذشته شوند.

این افراد برگزیده که با نظر مستقیم مدیر و معاون مربوطه انتخاب و معرفی شدند، با حضور در جشنی به همین مناسبت، لوح تقدیر و هدایای ارزشمند خود را از دستان مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک دریافت کردند.

در بخشی از این مراسم، محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با ذکر این نکته که همه کارکنان این مجموعه نمونه هستند ،گفت : وقتی به نیاز بیماران با مهربانی پاسخ می دهید، وقتی مشکلات پیش رو را با سعه صدر برطرف می کنید و زمانی که با تعهد و مسئولیت پذیری به انجام وظایف خود می پردازید، یعنی توانسته اید به مدارج عالی انسانیت و همدلی برسید.

صوفی نژاد تصریح کرد : انسان های خوب، مسئولیت پذیر و عاشق خدمت هرگز به پایان نمی رسند که در غیر اینصورت، کشور هم وجود نخواهد داشت.

وی حفظ و نگهداری از قداست و برتری کهریزک را کار ساده ای نداست و افزود : نتیجه ۴۹ سال وفاق و کارآمدی کارکنان، وضعیت امروز کهریزک است و مطمئن هستیم از این پس نیز شاهد همین بالندگی و تلاش صمیمانه در طول سال های پیش رو خواهیم بود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، عزتمندی و تندرستی همه کارکنان مجموعه را از خداوند منان خواستار و برتداوم فعالیت های همدلانه و مهربانانه تأکید کرد.