88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با پایان دوره آموزشی تئوری و عملی کلیه بهداشتیاران ، فعالیتهای واحد سلامت دهان و دندان با شتاب بیشتری پیگیری و دنبال می شود .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با پایان اولین دوره غربالگری کلیه سالمندان و معلولین تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک ، اقدامات درمانی این عزیزان در دستور کار واحد سلامت دهان و دندان قرار گرفت .

دکتر شروان شعااعی مسئول فنی این واحد با بیان مطلب فوق ، یادآور شد : غربالگری از مهمترین ارکان طرح سلامت دهان و دندان در کهریزک است ، به گونه ای که با بررسی همه جانبه وضعیت دهان و دندان بیماران و ارائه گزارش جامع به واحد دندانپزشکی ، اقدامات درمانی بلافاصله در دستور کار قرار می گیرد .

شعاعی در ادامه تسریع کرد : این اقدامات شامل درمان انواع بیماریهای دهان ، بررسی سلامت دندان های موجود در دهان مددجویان ، پروتز و یا نیاز به ترمیم و ساخت پروتز جدید است .

وی همچنین تأکید کرد : نقش بهداشتیاران ورزیده در درمان مددجویان از اهمیت خاصی برخوردار است ، بطوریکه گام نخست در اقدامات درمانی توسط این تلاشگران واحد سلامت دهان و دندان برداشته می شود .

مسئول فنی دندانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک رسالت تیم سلامت دهان و دندان این مجموعه را درمان و کاستن آلام بیماران دانست که در صورت عدم توجه خود می تواند مسبب بسیاری دیگر از بیماری های مختلف در مددجویان شود .