88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در این مراسم از زحمات ارزشمند یدالله رضایی با اهدا لوح، تقدیر و مهندس سید هادی بلادی به عنوان معاون اجرایی آسایشگاه خیریه کهریزک حکم خود را از دست دکتر نحوی نژاد دریافت کرد.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور معاونین، مدیران و سرپرستان حوزه های مختلف، از خدمات ارزشمند یدالله رضایی معاون سابق اجرایی آسایشگاه خیریه کهریزک قدردانی و مهندس سید هادی بلادی به عنوان معاون اجرایی جدید کهریزک منصوب شد.
در این مراسم، دکتر نحوی نژاد خدمت در کهریزک را باعث افتخار هریک از کارکنان عنوان کرد و گفت : آقای رضایی ثابت کردند با تجربه و سابقه طولانی خود از مدیران موفق کهریزک بوده اند و توانستند بهترین پاسخ را به مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک بدهند.
وی افزود : این نشان افتخاری است بر سینه شما که در سال های گذشته و اخیر در انجام وظایف خود، توفیقات فراوانی کسب کرده اید و اثرات آن در اقصی نقاط آسایشگاه مشهود است.
دکتر نحوی نژاد همچنین مهندس بلادی را فردی متدین و متعهد دانست و تصریح کرد : قطعاً ایشان به پشتوانه دانش و آگاهی های لازم و حمایت های همه جانبه سایر مدیران، خواهند توانست در مسئولیت جدید منشأ خدمات ارزنده در آسایشگاه باشند.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با آرزوی موفقیت برای همه دست اندرکاران این مجموعه خیریه، خدمت به سالمندان و معلولین را خدمت به بهترین بندگان خدا برشمرد و بر دقت نظر همگان در انجام این رسالت تأکید کرد.