88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بیش از ۱۳۰ ورزشکار معلول و سالمند در ۷ رشته در جشنواره مهیج و فوق العاده ورزشی در آسایشگاه خیریه کهریزک ، حضوری چشمگیر داشتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با معرفی نفرات برتر در رشته های مختلف و پس از ۱۰ روز، جشنواره ورزشی معلولین و سالمندان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک به کار خود پایان داد.

تنیس روی میز، شطرنج، فوتبال دستی، دو و میدانی، بوچیا، دارت و ایردات، انواع رشته های ورزشی بودند که با استقبال پرشور بیش از ۱۳۰ ورزشکار معلول و سالمند در سالن پوریای ولی به انجام رسید تا در مجموع ۳۲ نفر در رشته های فوق به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته شوند.

آناهیتا فرخی مسئول ورزش آسایشگاه با ابراز رضایت از استقبال خوب ورزشکاران معلول و سالمند از این جشنواره، گفت : عوامل مختلف اجرایی دست به دست هم دادند تا شاهد برگزاری این دوره از مسابقات باشیم.

وی تصریح کرد : شوق زندگی، ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت در حرکات ورزشی و نیز تشویق و ترغیب سالمندان و معلولین به حضور مستمر در ورزشگاه، از اهداف اصلی این جشنواره بود که مطمئن هستیم با این اقدام، نتایج قابل قبولی را به دست آورده باشیم.

مسئول ورزش آسایشگاه، حرکات منظم و مرتب ورزشی را از اصول جدایی ناپذیر سلامت جسمی و روانی سالمندان و معلولین کهریزک دانست و بر تداوم این گونه برنامه ریزی ها تأکید کرد.