88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مددجویان و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک همگام با سایر هموطنان عزیزمان در حماسه انتخابات ریاست جمهوری، حضوری گسترده داشتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با استقرار صندوق شماره ۶۰ انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در محل مسجد آسایشگاه خیریه کهریزک، مددجویان و کارکنان این مجموعه خیریه نیز همگام با سایر هموطنان عزیزمان در این همایش ملی شرکت کردند.

معصومه جعفری راد مدیر امور اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک با اعلام این خبر، افزود : در تمامی دوره های انتخابات اعم از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، علاوه بر کارکنان و نیکوکاران حاضر در آسایشگاه، مددجویان این مجموعه نیز حضوری چشمگیر دارند.

وی تصریح کرد : به جهت سهولت رأی گیری از مددجویان، صندوق سیار توسط دست اندرکاران انتخابات به بخش های مختلف بستری منتقل می شد، اما در سال جاری و به دلیل رعایت اصول بهداشتی این مهم با حضور مددجویان در محل اخذ رأی به انجام رسید.

جعفری راد آسایشگاه با تشکر از مددکاران و کادر پرستاری کهریزک که زمینه حضور مددجویان را در محل اخذ رأی فراهم نمودند، توفیق روزافزون برای همه مردم عزیز کشورمان را از خداوند متعال مسئلت کرد.