88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ورزش صبحگاهی، بهانه ای زیبا برای اجتماع صمیمی پدربزرگ های کهریزکی شد تا یک روز نشاط انگیز را در کنار هم سپری کنند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با همت مسئولین ورزش و تغذیه، جمع زیادی از پدربزرگ های ساکن در آسایشگاه گردهم آمدند تا روزی شاد و متفاوت را کنار هم بگذرانند.

این دورهمی شاد که پس از ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه به انجام رسید، جذابیت های فراوان برای سالمندانی دارد که ناچارند محدودیت های موجود ناشی از قرنطینه عمومی را تحمل کنند.

دکلمه خوانی، خاطره گویی و در نهایت آواز دسته جمعی از جمله برنامه هایی بود که در این صبح دل انگیز نصب پدربزرگ ها شد تا با خاطری خوش راهی محل اقامت خود شوند.