88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

رومینا و سعید، ترجیح دادند تا بهترین روز زندگی خود را در کنار پدر سالمند خود در آسایشگاه خیریه کهریزک جشن بگیرند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ سرای فرهنگی آسایشگاه در روزی به یاد ماندنی، شاهد برگزاری جشن ازدواج زوج خوشبختی بود که آمده بودند تا بهترین روز زندگی خود را در کنار پدر سالمندشان باشند.

در این مراسم زیبا و باشکوه که با حضور مدیران و مددجویان کهریزک برگزار شد، نوعروس جوان از پدر خود که هم اکنون در آسایشگاه زندگی می کند، اجازه خواست تا خطبه عقد آنان جاری گردد.

نوعروس جوان در پایان این جشن زیبا با چشمانی اشکبار به خبرنگار کهریزک گفت: هرگز توقع چنین پذیرایی خوبی را از جانب مسئولان آسایشگاه نداشتيم، اما دیدید که چطور با این همه مهربانی، ما را شرمنده محبت های خود کردند.

وی به حال خوش شرکت‌کنندگان در جشن ازدواج خود با همسرش اشاره کرد و افزود: در چهره این بندگان مهربان خدا که نگاه می کردم، به خوبی متوجه شدم که آنان نیز مانند پدرم خوشحال هستند و این به اندازه تمام دنیا برای ما ارزش دارد.

در پایان این جشن، عروس و داماد جوان با بدرقه مدیران و مددجویان آسایشگاه به خانه بخت رفتند تا زندگی جدید خود را با دعای خیر سالمندان بویژه پدر سالمندشان آغاز کنند.