88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سالمندان و معلولین قاری قرآن ، یک جزء از کلام الله مجید را به همراه اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک تلاوت کردند.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ دارالقرآن کریم سرای فرهنگی، میزبان ارکان اصلی موسسه خیریه کهریزک شدند تا یک جزء از کلام آسمانی را به همراه سالمندان و معلولین تلاوت کنند.
اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک که اولین نشست سال را در محل سالن اجلاس آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار می کردند، ترجیح دادند تا ساعاتی را میهمان محفل انس با قرآن کریم باشند و یک جزء از کلام الله مجید را همراه با قاریان و مشتاقان به آیات نورانی قرآن، تلاوت کنند.
اهدا هدایایی به رسم یادبود به تنی چند از قاریان ممتاز و تقدیر و تشکر از زحمات مسئولان و برگزار کنندگان این محافل مذهبی، از دیگر برنامه‌های اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک در دارالقرآن سرای فرهنگی بود.
تلاوت ۳۰ جزء قرآن کریم در دارالقرآن آسایشگاه خیریه کهریزک در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که همه روزه جمع کثیری از سالمندان و معلولین با حضور در این محفل نورانی، به تلاوت یک جزء از قرآن کریم مبادرت می ورزند.