88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ندا ابراهیمی کارشناس ارشد روانشناسی با واکاوی مهارت های زندگی ، حاضرین در این نشست را به خود آگاهی بیشتر و نحوه صحیح برخورد با چالش های زندگی دعوت کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در سلسله آموزش های مدون روانشناسی ویژه مددجویان جوان آسایشگاه خیریه کهریزک ، اینبار نوبت به تبیین مهارت های زندگی با موضوعیت خودآگاهی رسید تا دانش این عزیزان در زمان مراجعه با مشکلات زندگی ، رشد چشمگیری یابد .

ندا ابراهیمی کارشناس ارشد روانشناسی با نگاهی به مقوله مهارت های زندگی گفت : به آن دسته از توانمندی های افراد که در زمان برخورد با چالش های مختلف زندگی و سختی هابه کمک آنها می آید ، مهارت های زندگی گفته می شود .

وی با بیان اینکه مهارت های زندگی با تکرار و تمرین مداوم تشکیل و باعث رشد روانی ، فردی و اجتماعی افراد می شود ، افزود : بطور کلی مهارت های زندگی را به 11 بخش مجزا تفکیک می کنند که اساس و زیربنای همه آنها «خودآگاهی است » .

ابراهیمی اضافه کرد : آگاهی از استعداد ها و علاقمندی ها ، شناخت ویژگی های مثبت و منفی و بینش نسبت به اهداف و ارزش های افراد در قالب واژه خود آگاهی می گنجد .

ابراهیمی خطاب به مددجویان حاضر در این نشست تأکید کرد : نحوه برخورد با ویژگی های مثبت و منفی به خود افراد بستگی دارد . اینکه به سمت خودشیفتگی نروند یا استعداد های خود را بی ارزش ندانند ، حتی در مقابل بازخورد دیگران پذیرا باشند ، همگی در وجود افراد نهفته است .

این کارشناس روانشناسی در انتهای نشست با مددجویان جوان تیم مراقبت در منزل کهریزک تصریح کرد : به خاطر داشته باشید با ویژگی های منفی به 3 شکل ممکن است مقابله کنیم . تسلیم ، اجتناب یا جبران افراطی . اما بصورت سازنده می بایست با پذیرش و تلاش ، نقاط ضعف را شناسایی و در جهت اصلاح آن تلاش نمائیم