88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کاروان های شادی آفرین با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ، روزی شاد و پر نشاط ارزانی پدران و مادران سالخورده این مجموعه خیریه کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ در هفته ملی سالمندان ، انواع برنامه های شاد و مفرح در دستور کار مدیران و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک قرار گرفت تا اوقاتی خوش و خرم را تقدیم پدران و مادران سالخورده نمایند.

در یکی از این برنامه ها و در روز سالمند و خانواده، خانه پدر بزرگ ها شاهد حضور پر مهر گروه « حامیان سالمندان تنها » به سرپرستی هستی مرادی و گروه هنری دف نوازی با مسئولیت مهشید فرشیدی بودکه آمدند تا هر آنچه در توان داشتند، در شادی بخشی به این عزیزان هزینه کنند.

در سوی دیگر ، گروه نیکوکاری « جانبازی» به سرپرستی خانم خادم نیز تدارک وسیعی برای مادران سالخورده کهریزک دیده بودند و ساعتها در کنار آنها به جشن شادی پرداختند تا دلهای بسیاری را سرخوش از نشاط کنند.

از نکات جالب توجه این جشنواره ، حضور جمعی از خانواده های پدران و مادران ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک در کنار عزیزان خود بود تا هم درس وفاداری را بیشتر و بهتر بیاموزند و هم بدانند که اولیاءآنان گرچه در منازل خود نیستن، اما حامیان مهربانی دارند که دل در گرو شاد زیستن سالمندان به دور از خانه و کاشانه گذاشته و از هیچ تلاشی برای رفاه و آسایش آنان دریغ نمی ورزند.