88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در روزهای پایانی هفته ملی سالمند و با همراهی مدیران و مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک ، تنی چند از بیمارانی که خود روزگاری خادم این مجموعه خیریه بودند ، مورد عنایت قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با دیدار جمعی از بازنشستگان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک که روزگاری خود خادم این مرکز بودند ، پرونده هفته ملی سالمند پربارتر از همیشه بسته شد .

در این دیدارهای جداگانه  که با حضور دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه ، صوفی نژاد عضو هیأت مدیره مؤسسه و جمعی از مدیران و مسئولین این مرکز برگزار شد ، عیادت و دلجویی از همکاران سابق و بیماری که نیازمند مراقبت های شبانه روزی هستند ، در دستور کار قرار گرفت .

همچنین حضور در منزل یکی دیگر از همکاران سابق آسایشگاه که هم اکنون در بستر بیماری است و روزهای سختی را پشت سر می گذارد ، در این برنامه همدلانه گنجانده شد .

محسن پزشکی مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ، ارج نهادن به مقام تمامی بازنشستگان به ویژه آن دسته از گرامیانی که روزگاری نه چندان دور در این مرکز منشاء اثر و خدمت بوده و اکنون به دلایل مختلف پزشکی نیاز به مراقبت دارند ، از وظایف همیشگی مدیران و مسئولین کهریزک دانست و بر دلجویی مستمر از آنان تأکید کرد .

پزشکی همچنین تصریح کرد : رفع نیازهای درمانی ، مراقبتی و مساعدت در رفاه این بیماران می تواند گوشه ای از زحمات سالیان دور و نزدیک آنان را جبران نموده ، به ایشان یادآور شود که خدمات ارزشمندشان همواره در نظرها باقی خواهد ماند .