88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بار دیگر جوانان خوش ذوق کهریزک ابتکار عمل را به دست گرفتند تا دورهمی شادی را در کنار هم تجربه کنند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : با حضور تنی چند از مدیران آسایشگاه در کنار معلولین جوان، دورهمی شادی در آسایشگاه خیریه کهریزک رقم خورد.

در این برنامه، جوانان محجوب و خوش ذوق کهریزک با دم کردن چای ذغالی و پخت بلال از خود و همراهانشان پذیرایی کردند.

گفت و شنود خودمانی با مدیریت آسایشگاه و دریافت پاسخ های مختلف، از دیگر برنامه‌های این دورهمی عصرگاهی در جوار بخش محل زندگی جوانان معلول کهریزک بود.

در پایان این مراسم مقرر شد تا در اولین فرصت ممکن صرف ناهار دورهمی در محل راهروهای ارتباطی که با نام چهل ستون در کهریزک شناخته می شود، در برنامه روزانه جوانان معلول آسایشگاه قرار گیرد.