88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

۵۵ هنرمند توانمند و معلول عضو گروه تئاتر، در یک دورهمی پاییزه شاد شرکت کردند تا آماده تر از همیشه به ادامه فعالیت‌های هنری خود مشغول شوند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با بهبود شرایط زندگی و رفع برخی محدودیت های موجود، گروه تئاتر معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک با جدیت بیشتری به فعالیتهای هنری خود می پردازد.

سکینه باستانی مسئول سرای فرهنگی آسایشگاه با اعلام این خبر، افزود : مددجویان ما از اینکه نمی توانستند در کنار هم به تمرینات هنری بپردازند، خسته و ناراضی بودند که خدارا شکر با بهبود نسبی اوضاع، باز هم فعالیت های خود را از سر گرفتند.

باستانی، دورهمی برگزار شده را بهانه ای برای شادتر شدن هنرمندان معلول کهریزک معرفی و در ادامه نیز گفت : این گونه برنامه ها همیشه روحیه بخش بوده و می تواند انگیزه ادامه فعالیت‌های هنری عزیزان معلول را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

مسئول امور فرهنگی آسایشگاه، پایان تمامی محدودیت های موجود در سطح کشور به واسطه بیماری کرونا را، آغازگر حضور هنرمندان معلول کهریزک در عرصه های مختلف هنری در سطح شهر دانست و اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر شاهد دیدن چنین روزهایی در آینده نزدیک باشیم.